DOW 20,659.32   -0.20% -42.18
S&P 500 2,361.13   0.11% 2.56
FTSE 7,358.4   -0.21% -15.32
DAX 12,206.54   0.03% 3.54
STOXX 3,147.92   -0.04% -1.11
NIKKEI 19,063.22   -0.80% -154.26
CHINA 3,208.93   -1.00% -32.39
HSI 24,301.09   -0.37% -90.96

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp

//}