DOW 23,561   0.15% 34.82
S&P 500 2,602.18   0.20% 5.1
FTSE 7,410.77   -0.09% -6.47
DAX 13,085.39   0.59% 76.84
STOXX 3,176.11   0.14% 4.56
NIKKEI 22,550.85   0.12% 27.7
CHINA 3,353.82   0.06% 1.9
HSI 29,866.32   0.53% 158.38

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp