DOW 21,397.29   -0.06% -12.74
S&P 500 2,434.5   -0.05% -1.11
FTSE 7,439.29   -0.11% -8.5
DAX 12,794   0.15% 19.74
STOXX 3,200.16   0.27% 8.65
NIKKEI 20,110.51   0.00% 0
CHINA 3,147.45   0.00% 0
HSI 25,674.53   0.00% 0

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp