DOW 21,894.23   0.88% 190.48
S&P 500 2,452.01   0.97% 23.64
FTSE 7,381.74   0.86% 62.86
DAX 12,229.34   1.35% 163.35
STOXX 3,054.61   0.84% 25.54
NIKKEI 19,383.84   -0.05% -9.29
CHINA 3,291.03   0.13% 4.12
HSI 27,401.67   0.91% 246.99

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp