DOW 19,885.73   -0.03% -5.27
S&P 500 2,274.64   0.18% 4.2
FTSE 7,288.72   -0.52% -38.41
DAX 11,514.41   -0.35% -40.3
STOXX 3,015.57   -0.09% -2.6
NIKKEI 18,813.53   -1.48% -281.71
CHINA 3,108.77   0.17% 5.34
HSI 22,840.97   0.54% 122.82

Doanh nghiệp

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp