DOW 23,328.63   0.71% 165.59
S&P 500 2,575.21   0.51% 13.11
FTSE 7,523.23   0.00% 0.19
DAX 12,991.28   0.01% 1.18
STOXX 3,185.46   -0.03% -1.1
NIKKEI 21,682.21   1.05% 224.57
CHINA 3,379.85   0.04% 1.2
HSI 28,306.91   -0.63% -180.33

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp