DOW 20,684.23   0.29% 60.18
S&P 500 2,358.78   0.32% 7.62
FTSE 7,288.77   -0.15% -11.09
DAX 11,978.62   1.28% 151
STOXX 3,097.03   0.78% 23.91
NIKKEI 19,381.44   0.68% 130.36
CHINA 3,253.25   0.41% 13.29
HSI 23,963.63   -0.76% -182.45

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp