DOW 23,957.89   -2.93% -724.42
S&P 500 2,643.69   -2.52% -68.24
FTSE 6,952.59   -1.23% -86.38
DAX 12,100.08   -1.70% -209.07
STOXX 2,943.12   -1.44% -42.94
NIKKEI 21,591.99   0.00% 0
CHINA 3,263.48   0.00% 0
HSI 31,071.05   0.00% 0

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp