DOW 26,214.6   0.55% 142.88
S&P 500 2,832.97   0.81% 22.67
FTSE 7,715.44   -0.20% -15.35
DAX 13,463.69   0.00% 0
STOXX 3,267.49   0.00% 0
NIKKEI 24,120.1   1.28% 303.77
CHINA 3,523.64   0.64% 22.28
HSI 32,775.88   1.18% 382.47

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp