DOW 21,611.78   -0.13% -28.97
S&P 500 2,473.45   -0.02% -0.38
FTSE 7,480.63   -0.10% -7.24
DAX 12,318.38   -1.04% -128.87
STOXX 3,137.58   -0.39% -12.39
NIKKEI 20,099.75   -0.22% -44.84
CHINA 3,238.16   -0.21% -6.71
HSI 26,706.09   -0.13% -34.12

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp