DOW 25,309.99   1.39% 347.51
S&P 500 2,747.3   1.60% 43.34
FTSE 7,244.41   -0.11% -7.98
DAX 12,483.79   0.18% 21.88
STOXX 3,058.64   0.30% 9.07
NIKKEI 21,892.78   0.72% 156.34
CHINA 3,289.24   0.63% 20.68
HSI 31,267.17   0.97% 301.49

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp