DOW 24,533.09   0.60% 147.06
S&P 500 2,668.49   0.32% 8.5
FTSE 7,500.41   0.63% 46.93
DAX 13,183.53   0.46% 59.88
STOXX 3,208.97   0.90% 28.76
NIKKEI 22,866.17   -0.32% -72.56
CHINA 3,281.01   -1.24% -41.19
HSI 28,793.88   -0.59% -171.41

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp