DOW 19,756.85   0.72% 142.04
S&P 500 2,259.53   0.59% 13.34
FTSE 6,954.21   0.33% 22.66
DAX 11,203.63   0.22% 24.21
STOXX 2,951.29   1.07% 31.35
NIKKEI 18,996.37   1.23% 230.9
CHINA 3,232.07   0.52% 16.7
HSI 22,760.98   -0.44% -100.86

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp