DOW 22,349.59   -0.04% -9.64
S&P 500 2,502.22   0.06% 1.62
FTSE 7,310.64   0.64% 46.74
DAX 12,592.35   -0.06% -7.68
STOXX 3,126.02   0.11% 3.47
NIKKEI 20,296.45   -0.25% -51.03
CHINA 3,352.87   -0.15% -4.94
HSI 27,880.53   -0.82% -229.8

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp