Hủy

Tìm kiếm alpha-king

Nhà thầu Trung Quốc “đổ móng”

Nhà thầu Trung Quốc “đổ móng”

Theo chân làn sóng đầu tư từ Trung Quốc, các nhà thầu đại lục có mặt ngày càng tại nhiều tại các thị trường xây dựng trên thế giới.