HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
   
Số hiện tại Đăng ký dài hạn NHỊP CẦU ĐẦU TƯ ONLINE TRÊN    

 
Ngân hàng Đại Chúng là có thật
Tác giả: PV-NCĐT      09/09/2013 08:39
common_images/facebook-32.gif common_images/twitter-32.gif
Bản in Gửi email Phản hồi

Theo kế hoạch, 8.9 là ngày diễn ra Đại hội Cổ đông thông qua kết quả sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí (PVFC) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (WesternBank). Tuy nhiên, những hình ảnh ban đầu về kết quả sáp nhập đã sớm xuất hiện qua tên ngân hàng sau sáp nhập.

Trong hồ sơ phục vụ Đại hội, PVFC cho biết ngân hàng sau sáp nhập sẽ có tên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng (PVcomBank). Đến những ngày đầu tháng 9 trước Đại hội, biển hiệu Pvcombank đã được lắp đặt tại trụ sở của PVFC ở Hà Nội.

Hồi cuối tháng 5, đề án hợp nhất 2 ngân hàng đã được thông qua. Tên Ngân hàng Đại Chúng được đề xuất và tạo ra không ít bình luận. Vì tên ngân hàng này quá đơn giản.

Nếu thành công đây sẽ là thương vụ sáp nhập ngân hàng thứ ba kể từ khi Ngân hàng Nhà nước công bố tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Nếu 2 thương vụ trước đơn thuần là sáp nhập giữa các ngân hàng với nhau, thì thương vụ này lại là sự hợp nhất giữa một ngân hàng và một công ty tài chính.

Trong đề án sáp nhập, sắp trình Đại hội Cổ đông, PVcomBank dự kiến sẽ hoạt động vào tháng 10.2013. Năm 2013, ngân hàng dự kiến sẽ có lợi nhuận 420 tỉ đồng và vốn điều lệ là 9.000 tỉ đồng. PVcomBank đặt mục tiêu nâng số vốn này lên 12.000 tỉ đồng vào năm 2015. Năm 2014 và 2015, lợi nhuận mục tiêu của PVcomBank lần lượt là 756 tỉ đồng và 1.235 tỉ đồng.

Kết thúc năm 2012, nợ xấu nhóm 3-5 của ngân hàng hợp nhất là 4,76%. Theo dự kiến nợ xấu nhóm 3-5 đến cuối năm 2013 là 4,2%; năm 2014, 3,61%; năm 2015, 3,34%. 

common_images/facebook-32.gif common_images/twitter-32.gif
Bản in Gửi email Phản hồi
Ý KIẾN CỦA BẠN
 
Các tin khác .......................................................................................................................................................
Bibica tăng trưởng 15% doanh thu nhờ bánh trung thu
Bảo Việt đạt 8.000 tỉ đồng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm
Phản hồi mới