Hủy
ads

Bất động sản xoay xở tìm vốn

Giảm nguồn tín dụng đã tạo áp lực buộc các doanh nghiệp bất động sản phải tìm kiếm các nguồn vốn bổ sung.

ads

Boutique Shophouse Melodia ở Nam Phú Quốc: Hội tụ 5 yếu tố “vàng”

Boutique Shophouse Melodia ở Bãi Kem, Nam Phú Quốc thể hiện rõ tính cạnh tranh mạnh mẽ.

ads

ADB cho vay 45 triệu USD để Việt Nam phát triển hạ tầng du lịch

Khoản vay nhằm chuyển đổi các thành phố đô thị loại hai thành các điểm đến du lịch có tính cạnh tranh và phát triển đồng đều hơn về kinh tế.

Bất động sản

  • 27/11/2018 - 08:45

    CBRE: Tín hiệu tích cực trong dài hạn

    Đôi lúc, điều chỉnh của thị trường là tín hiệu tích cực trong dài hạn, giữa lúc nguồn vốn ngoài Việt Nam tham gia hầu hết giao dịch chuyển nhượng lớn nhất

Biz Tech

Nhân vật