Hủy

Tìm kiếm biotech

Công nghệ sinh học gõ cửa Việt Nam

Công nghệ sinh học gõ cửa Việt Nam

CEO huyền thoại của Apple Steve Jobs đã dự đoán: “Sự đổi mới lớn nhất của thế kỷ XXI sẽ có mặt tại giao điểm của sinh học và công nghệ”.

Khi Blockchain gặp Biotech

Khi Blockchain gặp Biotech

Sự kết hợp của blockchain và biotech sẽ thay đổi quyền sở hữu các dữ liệu y tế cá nhân.