Hủy

Tìm kiếm blockchain

 • 07/11/2018 - 19:15

  Khi Blockchain gặp Biotech

  Sự kết hợp của blockchain và biotech sẽ thay đổi quyền sở hữu các dữ liệu y tế cá nhân.
 • 27/10/2018 - 06:30

  Khi casino ứng dụng blockchain

  Blockchain được ứng dụng để xây dựng các hệ thống cung cấp minh bạch số ngẫu nhiên trong nhiều lĩnh vực như casino, ngân hàng...
 • 25/10/2018 - 08:30

  Vietnam Blockchain Powerhouse

  Đầu tư bất động sản và các giao thức thanh toán trực tuyến sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới.