Hủy

Tìm kiếm blockchain

  • 27/01/2019 - 18:54

    Giá Bitcoin có thể về 0?

    Jeff Schumacher, người sáng lập BCG Digital Ventures, đã nhận định như vậy trong một hội thảo do CNBC tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ.
  • 21/12/2018 - 02:25

    Đến lượt ngân hàng dậy sóng vì Blockchain

    Hàng loạt ngân hàng lớn công bố ứng dụng công nghệ Blockchain để cải tổ mô hình hoạt động, chuyển tiền xuyên biên giới là một trong những mục tiêu đầu tiên.