Hủy

Tìm kiếm blockchain

Khi Blockchain gặp Biotech

Khi Blockchain gặp Biotech

Sự kết hợp của blockchain và biotech sẽ thay đổi quyền sở hữu các dữ liệu y tế cá nhân.

  • 25/10/2018 - 08:30

    Vietnam Blockchain Powerhouse

    Đầu tư bất động sản và các giao thức thanh toán trực tuyến sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới.
  • 07/09/2018 - 11:49

    Đừng vì Bitcoin mà quên Blockchain

    Sử dụng Blockchain để chia nhỏ quyền sở hữu của bất động sản sẽ tăng tính thanh khoản của sản phẩm này một cách đáng kể.