CEO

Ăn lành, sống đẹp

Ăn lành, sống đẹp

Phía sau câu chuyện ẩm thực, việc giữ chay còn tác động rất nhiều đến đời sống và bản thân mỗi người.

Richemont: Xa xỉ lên trực tuyến

Richemont: Xa xỉ lên trực tuyến

Vào năm 2016, doanh số bán của Richemont đã giảm 4% chỉ còn 10,6 tỉ euro. Nhưng doanh số bán các mặt hàng xa xỉ cá nhân lại tiếp tục tăng lên.