Hủy

Tìm kiếm co-phieu-pvn

PVD ngóng giá dầu phục hồi

PVD ngóng giá dầu phục hồi

Trong bối cảnh giá dầu liên tục tăng nhưng Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) chỉ đặt mục tiêu hòa vốn 2 năm liên tiếp.