Công nghệ

Khi Internet về đồng ruộng

Khi Internet về đồng ruộng

Nhiều ứng dụng được phát triển để hướng tới mô hình nông nghiệp thông minh ở nhiều cấp độ khác nhau nhằm thay đổi cách người nông dân sống với đồng ruộng.