Hủy

Tìm kiếm dai-suy-thoai-kinh-te

Kinh tế toàn cầu phập phù

Kinh tế toàn cầu phập phù

Khi các gói kích thích kinh tế sắp được rút đi, thì chuyện gì xảy ra cho nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa thể nói trước được.