Hủy

Tìm kiếm dat-nen

  • 30/03/2017 - 13:29

    Giá đất nền Sài Gòn tăng 40%

    Giá bán của thị trường đất nền tăng nhanh hơn so với thị trường bất động sản gắn liền với đất trên cùng một khu vực.
  • 26/10/2015 - 12:30

    Đến thời nhà xưởng xây sẵn

    Khu kỹ nghệ Việt - Nhật là mô hình đầu tư nhà xưởng xây sẵn dành cho các nhà công nghiệp hỗ trợ đầu tiên tại TP.HCM.