Hủy
ads

4 mảnh ghép chiến lược của Lê Phước Vũ

Chủ tịch Hoa Sen Lê Phước Vũ đã chia sẻ 4 mảnh ghép chiến lược tạo nên thành công của tập đoàn.

ads

Vốn Nhật đổ vào Nhommua.com

Cát Đông, công ty sở hữu website Cungmua.com, Nhommua.com, Shipto.vn vừa chuyển nhượng 26,9% cổ phần ở Cát Đông cho Tập đoàn Scroll (Nhật).

ads

Hà Đô đặt mục tiêu 850 tỷ đồng lợi nhuận

Tập đoàn Hà Đô đặt mục tiêu hơn 850 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất cho năm 2018 ở 3 lĩnh vực: bất động sản, xây dựng và năng lượng.

Doanh nghiệp

Biz Tech

Nhân vật