Doanh nghiệp

Leflair

Leflair "chớp nhoáng" 5 triệu USD

Với 3 triệu USD huy động vòng Series A, Leflair sẽ tồn tại như thế nào ở thị trường thương mại điện tử luôn rất cần nhiều vốn như Việt Nam?

iPrice: Shopee qua mặt Lazada

iPrice: Shopee qua mặt Lazada

Thống kê gần đây của iPrice cho thấy ứng dụng mua sắm Shopee đã qua mặt ứng dụng mua sắm của Lazada ở Việt Nam trong năm 2017