Hủy

Doanh nghiệp

Các quỹ mở VCBF đều tăng trưởng

Thứ Sáu | 13/04/2018 14:56

Cả hai quỹ mở của VCBF là Qũy Đầu tư Cân băng Chiến lược VCBF và Qũy Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF đều tăng trưởng tốt trong thời gian qua.

Ngày 12/4/2018, Công ty Liên doanh Quản lý quỹ Đầu rư Chứng khoán Vietcombank (VCBF) đã tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên cho 2 quỹ mở của mình là Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF.

Cả hai quỹ mở này đều tiếp tục đạt kết quả đầu tư vượt mong đợi của nhà đầu tư. Cụ thể, trong năm 2017, lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt 31,3%. Tính từ khi thành lập (năm 2013), quỹ này tăng trưởng trung bình 18,5% mỗi năm. Riêng quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 37,4% trong năm 2017 và 21,7% mỗi năm kể từ khi thành lập (năm /2014). So với cuối năm 2016, tổng tài sản của hai quỹ đã tăng 108,7% trong năm 2017.

Về chiến lược đầu tư, VCBF sẽ tiếp tục tìm kiếm các công ty có tiềm năng tăng trưởng bền vững, có đội ngũ quản lý giàu năng lực và mức định giá hợp lý. Lãnh đạo VCBF tin rằng với một danh mục đầu tư như vậy sẽ đem lại tăng trưởng tài sản dài hạn

Trong quý 1 năm 2018, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt lợi nhuận 5,8% và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt 6,4%. Hai quỹ mở này của VCBF đang quản lý tổng tài sản hơn 1.045 tỉ đồng của hơn 3.100 nhà đầu tư, tính đến ngày 31/3/2018.

VCBF là liên doanh giữa Vietcombank và Franklin Templeton Investments (FTI). Trong đó, VCB nắm 51% vốn của VCBF. Còn FTI nắm tỉ lệ còn lại. FTI là một trong những tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất toàn cầu, trụ sở chính đặt tại San Mateo, California với trên 70 năm kinh nghiệm đầu tư. Tập đoàn hiện có văn phòng tại hơn 30 quốc gia và các khách hàng ở 170 nước. FTI chính thức trở thành cổ đông nước ngoài của VCBF vào tháng 2 năm 2008.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật