Cầu nối doanh nghiệp

Bình chọn báo cáo thường niên

Bình chọn báo cáo thường niên

Đây là năm đầu tiên các doanh nghiệp không bắt buộc phải nộp BCTN bằng bản cứng, mà thay vào đó Hội đồng bình chọn sẽ chấm trên bản điện tử.