Hủy

Doanh nghiệp

Địa ốc Đất Xanh đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 30%

Thứ Hai | 13/03/2017 11:23

DXG đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 3.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 700 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) mới đây đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Cụ thể, DXG đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 3.300 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2016. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 700 tỷ đồng, tăng 30%.

Cùng với kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị DXG cũng thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với mức cổ tức dự kiến 20%/mệnh giá. Bên cạnh đó, dự kiến DXG cũng sẽ trích lập 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho HĐQT và 10% cho Ban điều hành.

Năm 2016, Đất Xanh đạt 2.506 tỷ đồng doanh thu và 537 tỷ đồng lợi nhuận. Kết quả này lần lượt vượt 14% và 6% kế hoạch đề ra. 

Tỷ lệ cổ tức năm 2016 trả cho cổ đông của DXG dự kiến sẽ nâng lên 18%, thay vì 15% trước đây, bao gồm 13% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt.

Mới đây, FTSE đã thêm cổ phiếu DXG vào rổ tính FTSE Vietnam Index trong đợt cơ cấu danh mục đầu tiên của năm 2017.

Trường Văn

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật