Hủy

Doanh nghiệp

Ông Vũ Quang Hải chính thức rời Sabeco

Thứ Năm | 16/02/2017 11:42

Lãnh đạo Sabeco cho biết vẫn chưa nhận được đơn xin ở lại Sabeco của ông Hải.

Sáng nay Tổng công ty công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường. Theo đó đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị SABECO đối với Ông Vũ Quang Hải với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% cổ đông có quyền biểu quyết.  

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Chung Chí Dũng với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy nội dung này được thông qua.

Thông qua việc bổ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của SABECO đối với Ông Nguyễn Thành Nam với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Thông qua việc bổ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Minh với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí.

Liên quan đến việc ông Hải xin ở lại Sabeco, lãnh đạo Sabeco cho biết vẫn chưa nhận được đơn của ông Hải.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật