Hủy

Tìm kiếm donald-trump

  • 14/11/2018 - 10:01

    Giá dầu đảo chiều kinh ngạc

    Thị trường dầu đang trải qua một sự đảo chiều đáng kinh ngạc khi dầu thô kỳ hạn giảm sau khi đạt mức cao nhất kể từ năm 2014 6 tuần trước.