Hủy

Tìm kiếm elon-musk

  • 14/12/2017 - 15:07

    Học theo cách của Elon Musk

    Elon Musk làm việc 85 giờ mỗi tuần, vạch ra hàng loạt những kế hoạch cho tương lai nhân loại. Làm thế nào ông có thể làm được điều đó?