Hủy

Tìm kiếm fed

  • 21/12/2018 - 10:01

    Lãi suất chịu áp lực tăng

    Quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) khiến các ngân hàng trung ương khác chịu áp lực tăng lãi suất theo.
  • 09/10/2018 - 06:30

    Phương án B cho tỉ giá

    Tháng 3 đến tháng 9, FED đã nâng lãi suất tổng cộng 3 lần, từ 1,5% lên 2,25%. Lần cuối FED nâng lãi suất là đầu tháng 6.2018, biên độ vay 1,75-2%.