Hủy

fintech TIN TỨC

Thời của Neobank

Thời của Neobank

Công nghệ số cuối cùng đã quét qua ngành ngân hàng và tạo ra những thay đổi cực kỳ mạnh mẽ.

  • 17/11/2018 - 14:06

    Fintech cho người nghèo

    Vấn đề quan trọng là tạo khung pháp lý thúc đẩy Fintech vào khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa, những nơi có nhu cầu lớn.
  • 10/10/2018 - 13:00

    Thời của cho vay P2P?

    Nền tảng cho vay ngang hàng (P2P) nhận cơ hội tỉ đô với một điều kiện tiên quyết: một hành lang pháp lý an toàn.