Hủy

Tìm kiếm fintech

Thời của cho vay P2P?

Thời của cho vay P2P?

Nền tảng cho vay ngang hàng (P2P) nhận cơ hội tỉ đô với một điều kiện tiên quyết: một hành lang pháp lý an toàn.

 • 13/07/2018 - 13:12

  GoBear bổ nhiệm tân CEO

  Ông Adrian Chng giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 16/7, kế nhiệm nhà đồng sáng lập Andre Hesselink.
 • 13/06/2018 - 19:15

  ZaloPay bắt đầu cho vay?

  Thời gian gần đây xuất hiện trang Zalopay.com cung cấp dịch vụ cho vay khi thực tế, Việt Nam chưa cung cấp giấy phép cho dịch vụ này.
 • 08/05/2018 - 14:00

  Con nợ thời 4.0

  Các công ty fintech muốn dựa vào công nghệ và dữ liệu để nhảy vào chiếm lĩnh thị trường vay tiêu dùng đang phát triển mạnh.