Hủy

Tìm kiếm fintech

 • 17/11/2018 - 14:06

  Fintech cho người nghèo

  Vấn đề quan trọng là tạo khung pháp lý thúc đẩy Fintech vào khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa, những nơi có nhu cầu lớn.
 • 10/10/2018 - 13:00

  Thời của cho vay P2P?

  Nền tảng cho vay ngang hàng (P2P) nhận cơ hội tỉ đô với một điều kiện tiên quyết: một hành lang pháp lý an toàn.
 • 13/07/2018 - 13:12

  GoBear bổ nhiệm tân CEO

  Ông Adrian Chng giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 16/7, kế nhiệm nhà đồng sáng lập Andre Hesselink.
 • 13/06/2018 - 19:15

  ZaloPay bắt đầu cho vay?

  Thời gian gần đây xuất hiện trang Zalopay.com cung cấp dịch vụ cho vay khi thực tế, Việt Nam chưa cung cấp giấy phép cho dịch vụ này.