Hủy

Tìm kiếm gdp

Giữ đà tăng trưởng

Giữ đà tăng trưởng

Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn dễ bị ảnh hưởng bởi những thách thức trong và ngoài nước.

  • 10/09/2018 - 09:00

    Canh cánh nợ công

    Trên thế giới, nước nợ công cao là nước giàu, dân số già, trong khi Việt Nam có dân số trẻ, nghèo nhưng đã phải vay nhiều và trả nợ cao.
  • 29/06/2018 - 07:30

    Y tế: Chi cao, hưởng “bèo”

    Việt Nam có tỉ lệ chi tiêu y tế so với GDP cao hơn nhiều nước trong khu vực, nhưng kết quả lại chưa được tối ưu.