Hủy

Tìm kiếm gdp

 • 09/12/2018 - 12:54

  Mối lo tăng trưởng chậm lại

  Năm 2018 khởi đầu thuận lợi và Việt nam có thể đã cất cánh nếu không xuất hiện những làn gió ngược như: Samsung giảm sản lượng và chiến tranh thương mại.
 • 01/10/2018 - 06:30

  Giữ đà tăng trưởng

  Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn dễ bị ảnh hưởng bởi những thách thức trong và ngoài nước.
 • 10/09/2018 - 09:00

  Canh cánh nợ công

  Trên thế giới, nước nợ công cao là nước giàu, dân số già, trong khi Việt Nam có dân số trẻ, nghèo nhưng đã phải vay nhiều và trả nợ cao.