Hủy

Tìm kiếm gm

  • 10/08/2016 - 12:00

    Cuộc chiến bên trong xe ôtô

    Các dịch vụ dữ liệu bên trong ôtô và chia sẻ xe có thể tạo ra 1.500 tỉ USD doanh thu hằng năm vào năm 2030.
  • 28/03/2015 - 13:25

    GM rút khỏi Nga

    Nhận thấy khó khăn trong dài hạn, General Motors tính đóng nhà máy lắp ráp tại St. Petersburg và rút thương hiệu Opel tại đây, ước tính thiệt hại 600 triệu USD.