Hủy

Tìm kiếm jeff-bezos

  • 09/01/2018 - 09:32

    Ông chủ Amazon lại giàu thêm

    Việc cổ phiếu của Amazon tiếp tục tăng mạnh trong những ngày đầu năm mới đã làm tăng tài sản của Jeff Bezos lên mốc cao mới.