Hủy

Tìm kiếm kiem-soat-lam-phat

  • 09/01/2013 - 10:04

    Xem xét bỏ trần lãi suất huy động

    Trường hợp lạm phát năm 2013 được kiểm soát ở mức thấp hơn 2012, tiếp tục điều hành theo hướng giảm mặt bằng lãi suất phù hợp với diễn biến lạm phát.
  • 15/11/2012 - 21:38

    CPI Mỹ tháng 10 tăng chậm nhất 3 tháng

    Bộ Lao động Mỹ hôm nay 15/11 cho biết chi phí sinh hoạt tháng 10 tăng với tốc độ chậm nhất 3 tháng, cho thấy lạm phát Mỹ đang được kiểm soát.