Kinh tế

Đầu tư tư nhân vẫn lạc quan

Đầu tư tư nhân vẫn lạc quan

78% ý kiến phản hồi vẫn nhận định tích cực về nền kinh tế cũng như về triển vọng đầu tư tư nhân tại Việt Nam trong 12 tháng tới.