Hủy

Tìm kiếm lai-suat-lien-ngan-hang

  • 11/04/2017 - 06:59

    Thanh khoản hệ thống dồi dào trở lại

    NHNN hút ròng 8.000 tỷ đồng từ thị trường, cộng với lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm cho thấy thanh khoản hệ thống đã bớt căng thẳng hơn.
  • 07/03/2017 - 14:20

    Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

    Thanh khoản hệ thống ngân hàng quay trở lại trạng thái dư thừa khi lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh và nhà điều hành rút ròng tiền từ thị trường.