Hủy

Tìm kiếm lai-suat

Fed sẽ không nâng lãi suất trong năm 2019?

Fed sẽ không nâng lãi suất trong năm 2019?

Năm 2019, Cục Dự trữ Liên bang sẽ dừng thu hẹp bảng cân đối của mình (không rút bớt tiền khỏi thị trường) nhưng không nhất thiết là phải tăng lãi suất.

  • 21/12/2018 - 10:01

    Lãi suất chịu áp lực tăng

    Quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) khiến các ngân hàng trung ương khác chịu áp lực tăng lãi suất theo.
  • 18/12/2018 - 08:52

    Lãi suất cao, tiền đồng lên giá

    SSI Retail Research cho rằng chênh lệch lãi suất USD-VND và nguồn kiều hối thường tăng cao vào cuối năm sẽ hỗ trợ cho tỷ giá USD/VND tiếp tục ổn định.