Hủy

Tìm kiếm ma

  • 08/09/2018 - 18:14

    Jack Ma sẽ nghỉ hưu?

    Đồng sáng lập và Chủ tịch đế chế Internet trị giá 420 tỷ USD tính chuyện nghỉ hưu để quay về nghề giáo...
  • 16/08/2018 - 08:50

    Gã khổng lồ Tencent gặp hạn

    Tencent đã có một báo cáo quý kém ấn tượng như Facebook, nhấn mạnh việc siêu sao công nghệ đang có dấu hiệu căng thẳng.