Hủy

mwg TIN TỨC

ESOP sao cho lợi đôi đàng?

ESOP sao cho lợi đôi đàng?

Không còn là câu chuyện nội bộ, nhà đầu tư ngày càng ưu tư đến phát hành cổ phiếu ESOP ở doanh nghiệp.