Hủy
ads

WeFit: Mô hình chia sẻ phòng tập gym

WeFit không sở hữu bất cứ phòng tập nào nhưng thành viên của Công ty có thể sử dụng hơn 600 phòng tập trên toàn quốc.

ads

Đem mây xuống ruộng

Mây Pha Lê là thông điệp gửi đến người dân địa phương trong việc giữ gìn cảnh quan và bản sắc.

ads

Nữ tướng 1 USD của PAN

PAN đã chọn một nữ tướng mới để nhắm tới mục tiêu doanh thu tăng gấp đôi ngay trong năm nay.

Nhân vật

Biz Tech

Nhân vật