Hủy
ads

Ghế ngoại tại ngân hàng quốc doanh

Nhân sự ngoại xuất hiện ở các ngân hàng thương mại tư nhân là chuyện bình thường, nhưng lại hoàn toàn mới mẻ với các ngân hàng quốc doanh.

ads

5 điểm giống nhau giữa chơi golf và lãnh đạo doanh nghiệp

Golf đang cố gắng trở thành một môn chơi dễ tiếp cận hơn và phổ biến hơn tới nhiều người. Kinh doanh cũng giống như chơi golf.

ads

5 điểm giống nhau giữa chơi golf và lãnh đạo doanh nghiệp

Golf đang cố gắng trở thành một môn chơi dễ tiếp cận hơn và phổ biến hơn tới nhiều người. Kinh doanh cũng giống như chơi golf.

Nhân vật

Yêu+ ghét =?

Yêu+ ghét =?

Bạn có từng rất muốn thực hiện một điều gì đó, nhưng lại cứ trì hoãn? Nếu kết hợp điều đó với một sở thích thì sao?

Biz Tech

Nhân vật