Hủy

Tìm kiếm opec

Chính quyền Trump muốn kiện OPEC?

Chính quyền Trump muốn kiện OPEC?

Chính quyền Trump vẫn đang nghiên cứu “Đạo luật sản xuất và xuất khẩu dầu” (NOPEC), cho phép hành động pháp lý chống lại OPEC về giá cả và sản xuất dầu.