Sống

Những họa sĩ văn phòng

Những họa sĩ văn phòng

Giá trị tinh thần vô hình đạt được trong 4 tiếng hý hoáy bên cây cọ và bảng màu là quên hết mọi sự xung quanh, mọi lo âu buồn phiền.

Hành trình tỉnh thức

Hành trình tỉnh thức

Dù là đề tài tâm linh, nhưng qua cách nhìn của một nhà khoa học, Tỉnh Thức của thiền nhân Prashant Kakode không sa vào những lý thuyết giáo điều.