Văn hóa - Nghệ thuật

Tìm về tâm linh

Tìm về tâm linh

Ngày càng nhiều doanh nhân tìm về với tâm linh như một chỗ dựa vững chắc, khi họ hiểu ra tầm quan trọng của hạnh phúc và bình an.

Kiến trúc hạnh phúc

Kiến trúc hạnh phúc

Một người Việt Nam đã kiến tạo nên kiến trúc cho Trung tâm Hạnh phúc Quốc gia Bhutan. Đó là kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào.