Tìm kiếm chuyển giới

  • 18/03/2017 - 08:00

    Giấc mơ của "Nàng"

    Sau khi vượt qua những định kiến cũ, những người thuộc thế giới thứ 3 cần được sự công nhận chính thức để được sự chia sẻ của cộng đồng nhiều hơn.
  • 17/04/2015 - 06:24

    Đề xuất cho chuyển giới tại Việt Nam

    Dự thảo bộ luật Dân sự sửa đổi đang đưa ra hai phương án về tính pháp lý của việc chuyển giới tại Việt Nam.