Tìm kiếm nexit

  • 14/03/2017 - 18:30

    Bầu cử ở Hà Lan có dẫn tới Nexit?

    Kịch bản Hà Lan tổ chức trưng cầu dân ý về việc rời khỏi EU (Nexit) đang đến gần hơn bao giờ hết, do sự trỗi dậy của phong trào dân túy