Hủy

Tìm kiếm tencent

  • 27/09/2018 - 20:25

    Cổ đông lớn của VNG gồm những ai?

    Trong danh sách cơ cấu cổ đông mà VNG vừa công bố có tên những tổ chức thành lập ở thiên đường thuế và cả cá nhân là cựu lãnh đạo Tencent.
  • 16/08/2018 - 08:50

    Gã khổng lồ Tencent gặp hạn

    Tencent đã có một báo cáo quý kém ấn tượng như Facebook, nhấn mạnh việc siêu sao công nghệ đang có dấu hiệu căng thẳng.