Hủy

Tìm kiếm thanh-khoan

Vĩnh Hoàn có thể tăng 74% lãi ròng

Vĩnh Hoàn có thể tăng 74% lãi ròng

Giá bán cá tra tăng và khả năng hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của Vĩnh Hoàn.

  • 07/09/2018 - 11:49

    Đừng vì Bitcoin mà quên Blockchain

    Sử dụng Blockchain để chia nhỏ quyền sở hữu của bất động sản sẽ tăng tính thanh khoản của sản phẩm này một cách đáng kể.
  • 11/04/2017 - 06:59

    Thanh khoản hệ thống dồi dào trở lại

    NHNN hút ròng 8.000 tỷ đồng từ thị trường, cộng với lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm cho thấy thanh khoản hệ thống đã bớt căng thẳng hơn.