Hủy

thanh-toan-phi-tien-mat TIN TỨC

  • 15/05/2014 - 22:12

    Hết cửa thu phí khi thanh toán bằng thẻ

    NHNN mới ban hành quy định yêu cầu đơn vị chấp nhận thẻ không được phép thu các phí liên quan đến việc chấp nhận thẻ dưới bất kỳ hình thức nào.
  • 24/12/2013 - 08:56

    Cà thẻ vẫn bị thu phí

    Việc thu phí dùng thẻ để thanh toán tiền mua hàng hóa bị cấm nhưng các điểm bán hàng dịch vụ có máy cà thẻ (POS) vẫn thu phí của khách hàng.