Hoạt động kiều bào

Người Việt Bốn Phương tuần qua

Người Việt Bốn Phương tuần qua

Thứ trưởng Vũ Hông Nam thăm công đồng Việt kiều Mỹ; PTT Trịnh Đình Dũng gặp các doanh nghiệp Việt kiều Đức; TP.HCM thu hút gần 2,9 tỉ USD kiều hối