Bất động sản

Giá đất nền Sài Gòn tăng 40%

Giá đất nền Sài Gòn tăng 40%

Giá bán của thị trường đất nền tăng nhanh hơn so với thị trường bất động sản gắn liền với đất trên cùng một khu vực.