Hàng hóa

Giá vàng lùi xa mốc 1.300 USD

Giá vàng lùi xa mốc 1.300 USD

Bất ổn chính trị tại Mỹ và Anh cũng không tạo ra sức bật cho vàng. Thị trường chờ đợi phiên họp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới.