Hủy
ads

Doanh nghiệp nhà nước: Tách quản lý khỏi sở hữu

Tách bạch chức năng quản lý và sở hữu doanh nghiệp nhà nước để lành mạnh hóa nền kinh tế.

ads

P2P nhuốm màu trong tín dụng đen

Hình thức vay ngang hàng có thể bị lợi dụng trong cơn bão tín dụng đen.

ads

2019: Cẩn trọng nợ công và thâm hụt tài khóa

Ổn định tài khóa sẽ là là bước chuẩn bị hữu hiệu cho các thách thức trong tương lai khi môi trường tài chính toàn cầu đang thắt chặt.

Thương trường

Biz Tech

Nhân vật