Hủy

thuyet-sang-tao-cong-pha TIN TỨC

Thách thức sáng tạo

Thách thức sáng tạo

Cuốn sách giới thiệu “Thuyết Sáng tạo Công phá / Theory of Disruptive Innovation” - Mô hình sáng tạo kinh doanh có ảnh hưởng sâu rộng nhất thế giới hiện nay.