Hủy

Tìm kiếm trai-phieu

  • 06/06/2018 - 07:30

    Trái phiếu doanh nghiệp khởi sắc

    Chứng khoán Shinhan Việt Nam vừa thành công cho đối tác nước ngoài trong thương vụ 400 tỉ đồng trái phiếu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam