Hủy

Tìm kiếm trump

Chính quyền Trump muốn kiện OPEC?

Chính quyền Trump muốn kiện OPEC?

Chính quyền Trump vẫn đang nghiên cứu “Đạo luật sản xuất và xuất khẩu dầu” (NOPEC), cho phép hành động pháp lý chống lại OPEC về giá cả và sản xuất dầu.

  • 07/10/2018 - 10:28

    Sự chuyên quyền của đồng USD

    Ông Trump đang dần rút nước Mỹ khỏi vị trí truyền thống “lãnh đạo của thế giới tự do”, thế nhưng đồng USD lại vẫn đang giữ vị trí tối cao.