Tư duy

Shark Tank: Sân chơi khởi nghiệp

Shark Tank: Sân chơi khởi nghiệp

Bắt đầu từ tháng 9, Shark Tank Việt Nam đang tuyển chọn 100 doanh nghiệp khởi nghiệp ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và đồng bằng sông Cửu Long.