Bình luận

100% gió, nước và mặt trời

100% gió, nước và mặt trời

Việt Nam đứng giữa lựa chọn hoặc thụt lùi hoặc tiến thẳng tới mục tiêu về năng lượng sạch theo xu hướng chung của thế giới.

Nguyễn Thi Ngoc Anh