Bình luận

100% gió, nước và mặt trời

100% gió, nước và mặt trời

Việt Nam đứng giữa lựa chọn hoặc thụt lùi hoặc tiến thẳng tới mục tiêu về năng lượng sạch theo xu hướng chung của thế giới.