Hủy

Tìm kiếm venezuela

  • 24/01/2019 - 08:57

    Khủng hoảng chính trị tại Venezuela

    Venezuela hiện đối mặt với nguy cơ phe đối lập sẽ vận hành một chính phủ song song khi ông Juan Guaido tự nhận là Tổng thống lâm thời.